Wat is BUIT?

BUIT in de klas is gemaakt voor én met jongeren vanaf 10 jaar met als doel om verschillende vormen van uitbuiting te voorkomen en jongeren weerbaarder te maken tegen uitbuiting. Met BUIT willen we de bewustwording en weerbaarheid bij jongeren rondom het thema uitbuiting vergroten.

In het lespakket BUIT komen de thema’s ‘criminele uitbuiting’ en ‘seksuele uitbuiting’ aan bod. Bij beide thema’s bekijken jongeren een film en kunnen ze daarna via een app gesprek ‘praten’ met de personages uit die film.

BUIT is ontwikkeld in opdracht van het projectteam uitbuiting en criminele aanwas van NHVeilig. Het samenwerkingsverband NHVeilig bestaat uit 32 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.

 

Trailer

Video afspelen

Het lespakket

Het lespakket bestaat uit twee onderdelen, die ieder een vorm van uitbuiting behandelen. De lessen zijn zo ontworpen dat beide lessen los van elkaar, maar ook samen, aangeboden kunnen worden. De jongeren ontdekken in de les wat uitbuiting inhoudt, onderzoeken waarom en hoe iemand in zo’n situatie terecht kan komen en of ze het zouden herkennen als iemand in hun omgeving uitgebuit wordt. Samen denken de jongeren na over hun eigen keuzes en wat ze voor een ander kunnen betekenen of hoe ze zouden kunnen handelen als ze wel met een situatie van uitbuiting in aanraking komen. Aan de hand van de film en de app gesprekken met de personages uit de film gaan leerlingen met elkaar en met de docent in gesprek. Hierdoor worden jongeren zich ervan bewust dat seksuele en criminele uitbuiting reële risico’s zijn waartegen zij zichzelf en anderen kunnen beschermen.

 

Les criminele uitbuiting
het verhaal van Eddie

Een pakketje wegbrengen of je pinpas uitlenen kan onschuldig zijn, maar…

We spreken van criminele uitbuiting als iemand wordt gedwongen tot het plegen van strafbare feiten, zoals drugs dealen, stelen of frauderen. In de film maken we kennis met Eddie. Hij wordt crimineel uitgebuit door Tony. De film laat zien hoe hij verleid wordt tot criminele activiteiten en hier steeds verder in verstrikt raakt. App na het zien van de film met Eddie en ontdek dat hij minder stoer is dan hij zich voordoet. App met Tony en ervaar hoe hij je onder druk zet.

 

Les seksuele uitbuiting
het verhaal van Eva

Online flirten is spannend, maar… 

We spreken van seksuele uitbuiting als iemand wordt gedwongen om seksuele handelingen uit te voeren en/of een ander daarvan ten onrechte profiteert. In de film maken we kennis met Eva en zien we hoe zij verleid wordt en vervolgens gedwongen wordt seksuele handelingen uit te voeren. App na het zien van de film met Eva en haar vriendin Gaby in een groepsgesprek en ontdek wat jij kan doen als iemand die je kent in de problemen zit. 

 

APP met de personages

Na het kijken van de film kun je met deze interactieve module niet alleen appen met Eddie en Eva, maar zelfs met de uitbuiter, Tony. Door de keuzes die je in het gesprek maakt, ervaar je wat uitbuiting inhoudt, hoe je in zo’n situatie getrokken wordt en wat je kan doen als jij of iemand in je omgeving in zo’n situatie terecht komt.

 

Handreiking en ouderbrief

Docentenhandreiking

De docentenhandreiking biedt naast praktische instructies over het aanbieden van de les ook achtergrondinformatie en handvatten voor de docent. In de handreiking wordt uitleg gegeven over het thema uitbuiting. Zo komen signalen van uitbuiting aan bod en wordt ingegaan op het handelingsperspectief. Wat kan je doen bij signalen van uitbuiting? 

Ouderbrief

Met de ouderbrief kunnen ouders op de hoogte worden gebracht dat deze les aan hun kind wordt gegeven. Zo kan ook thuis na de les, als daar behoefte aan is, het gesprek verder gevoerd worden. De ouderbrief kan natuurlijk naar behoefte worden aangepast. Ook is het mogelijk de film met ouders te delen.

Wat anderen zeggen

“Afgelopen schooljaar heb ik twee keer te maken gehad met een situatie waarbij een leerling werd uitgebuit. Heel zorgelijk en complex. Met de inzet van het lespakket hoop ik leerlingen bewust te maken van de gevaren”.

“BUIT heeft het gesprek in de klas goed op gang geholpen. Ik wist dat uitbuiting een actueel en belangrijk thema is. Maar ik wist niet dat zoveel leerlingen op onze school te maken hebben (gehad) met uitbuiting of iemand kennen.”

“Heel gaaf dat de jongeren na het kijken van de film kunnen chatten met de hoofdrolspelers. Echt een lespakket dat past bij deze tijd.”

Lespakket aanvragen

Gebruik onderstaande knop om BUIT gratis aan te vragen. Je krijgt dan automatisch toegang tot de film (het verhaal van Eddie en het verhaal van Eva), de docentenhandreiking, de ouderbrief en het appen met de personages van de film. Heb je andere vragen of opmerkingen over BUIT, bekijk dan eerst de FAQ’s of stel je vraag via het contactadres.

Partners