COLOFON

BUIT in de klas is ontwikkeld in opdracht van Noord-Holland Samen Veilig met medewerking van Jelle Posthuma, Garage2020, het RIEC-Noord-Holland, het team mensenhandel van de politie eenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, het Kenniscentrum LVB, de gemeente Beverwijk, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, HVO Querido, het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel,  Stichting Welzijn Castricum, Kennemer College Heemskerk, Stichting School en Veiligheid, de PO-Raad, de VO-Raad en Praktijkschool de Linie.


Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig bestaat uit 32 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.


© 2022 Noord-Holland Samen Veilig

Programma Aanpak Ondermijning

Project Uitbuiting en Project Criminele Aanwas

info@nh-sv.nl

Middelweg 28

1911 EG Uitgeest